VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Yhdistys

Valajärven suojeluyhdistys pyrkii kokoamaan Valajärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön.

Tämän tehtävän puitteissa yhdistys

  • kerää tietoja järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
  • valistaa ja neuvoo
  • tekee esityksiä
  • pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä vesiensuojelua koskevissa kysymyksissä
  • ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, alueen kalastuskuntiin sekä muihin tahoihin.

Lisäksi yhdistys hoitaa keskitetysti Valajärven mökkiläisten jätehuollon.

Yhdistyksen säännöt
Toimintakertomus 2016
Toimintasuunnitelma 2017


Toimihenkilöt

Valajärven suojeluhdistyksen vuosikokous 10.6.2017 valitsi yhdistykselle seuraavat toimihenkilöt kolmivuotiskaudeksi 2017-2019:

Puheenjohtaja:
Pekka Koskinen

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Arto Askolin
Reijo Jokinen (varapuheenjohtaja)
Janne Osmala
Aila Santanen (rahastonhoitaja)
Erkki Valajärvi

Hallituksen varajäsenet:
Timo Heino
Satu Larimo
Jukka-Pekka Lehtonen
Jaana Sormunen
Kari Tjukanov


Jäsenmaksu ja jätehuoltomaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu/vesienhoitomaksu vuonna 2017 on 30 euroa.

Mökkiläisiltä peritään lisäksi erillinen jätehuoltomaksu 50 euroa. Jätemaksunsa maksaneiden mökkiläisten ei tarvitse tehdä kiinteistölleen erillistä jätehuoltosopimusta, vaan he voivat käyttää yhdistyksen kustantamia jäteastioita.

Osoitteenmuutokset

Ilmoitukset osoitteenmuutoksista ja mökkien omistajanvaihdoksista pyydetään tekemään yhteydenottolomakkeella.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys