VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Valajärven Suojeluyhdistys ry

Tervetuloa Valajärven Suojeluyhdistyksen nettisivuille!

Nämä sivut esittelevät sinulle kauniin Etelä-Hämäläisen pikkujärven ja aktiivisen yhdistyksen, joka kantaa huolta Valajärven hyvinvoinnista. Täältä löydät tietoa yhdistyksemme toiminnasta, tapahtumista ja palveluista.

Ajankohtaista

Muikkubileet

Perinteiset muikkubileet järjestetään lauantaina 27. elokuuta alkaen klo 16.00 Vähikkälän seurojentalolla.

Mommilanjärven soutelu

Valajärven kirkkovenejoukkue perämiehenään Reijo Jokinen osallistui myös tänä vuonna Mommilanjärven souteluun lauantaina 16. heinäkuuta. Aika parani viime vuodesta ja oli nyt 52.18. Alla on muutamia kuvia tunnelmasta.


Soutujoukkue ja yksi huoltajista yhteiskuvassa.


Valajärven Joutsen valmiina lähtöön


Huollolla oli täsmälääkkeet niin nestehukan, vatsavaivojen kuin rytmihäiriöidenkin varalle.

Jätehuolto 2016

Jätesäiliöt ovat käytettävissä entisillä paikoillaan. Muistutamme, että ne on tarkoitettu jätemaksunsa maksaneiden mökkiläisten talousjätteitä varten. Huonekaluja, rakennusjätettä ja kierrätyskelpoista jätettä ei pidä laittaa säiliöihin. Katso tarkemmat ohjeet tästä. Tänä vuonna yhdistys ei kustanna jätelavoja.

Tietoa Valajärven veden laadusta

Ohessa tiedoksi Valajärven kevään 2016 mittaustulokset. Ei mitään erityistä huomautettavaa. Vesi oli sekoittunut ja hapettunut hyvin kevätkierrossa. Ravinnepitoisuudet olivat alhaisia eli karun järven luokassa.
Ratalahteen laskevan ojan vesi oli tummaa ja humuspitoista. Fosforiakin oli runsaasti muuhun järviveteen verrattuna. Virtaama oli kuitenkin vähäinen.

Tietoa Valajärven pohjan kartoituksesta

Elokuussa 2015 Meritieto Oy:n mittausvene tutki Valajärven pohjan korkearesoluutioisella monikeilaimella. Mittauksella saatiin tarkka kuva järven pohjan muodoista yli 1,5 m syvältä alueelta, jonne luotainvene pääsi. Sivutuotteena saatiin myös järvenpohjan kovuuden vaihtelua kuvaava kartta sekä kuvia kalaparvien esiintymisalueista.


Syvyyskartta

Mittausdatan jälkikäsittelyssä syntyneet tarkat 2- ja 3-ulotteiset topografiakartat järven pohjasta sekä järvenpohjan kovuutta kuvaava backscatter-kartta ovat Dropbox-kansiossa, jonka sisältö on ladattavissa alla olevasta linkistä. Tutustu ensin kansiossa oleviin sisällysluetteloon ja ohjeeseen ennen kuin aloitat muun aineiston lataamisen.

Tutustu Valajärven pohjan tutkimusdataan.

Millaista vettä juot?

Kesällä 2015 Valajärven Suojeluyhdistys kiinnitti huomiota mökkien juomavesikaivojen veden laatuun. Tässä asiassa lähestyimme Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä, joka on Suomen johtava ympäristö- ja tutkimuspalvelujen tuottaja. Sen palveluihin kuuluu mm. sertifioitu näytteenotto, laboratorioanalyysit ja neuvonta.

KVVY:n Tampereen laboratorion johtaja Sirpa Väntsi laati meitä varten tekstin kaivovesistä ja niissä mahdollisesti piilevistä ongelmista ja kävi Muikkubileissä kertomassa asiasta. Lue Väntsin teksti.

Jos haluat analyysin kaivosi vedestä, kannattaa kertoa, että olet Valajärven suojeluyhdistyksen jäsen. Katso yhteystiedot ja muita lisätietoja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen sivuilta.

Perämoottoreiden käyttökielto

Lähes 30 vuotta voimassa ollut epävirallinen sopimus, joka kieltää bensamoottoreiden käytön Valajärvellä, on nyt virallisesti vahvistettu vesiliikennelain mukaisesti. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 19.5.2015 määrännyt Valajärvelle polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttökiellon. Hämeenlinnan kaupunginhallitus, Janakkalan kunnanhallitus, Hämeen poliisilaitos ja Liikennevirasto ovat antaneet käyttökieltoa puoltavan lausunnon. ELY-keskuksen perusteluiden mukaan ”käyttökielto on tarpeen yleisen luonnon virkistyskäytön ja Valajärven veden laadun puhtaana säilymisen turvaamiseksi sekä vesilläliikkujien yleisen turvallisuuden vuoksi”. Lisäksi perusteluissa viitataan Valajärven erityisominaisuuksiin (matala latvajärvi, runsas loma-asutus).

Sähköperämoottoreiden käyttö on Valajärvellä sallittu.

Onko rannassasi haitallista isosorsimo-kasvia

Valajärvessä on havaittu olevan haitallista isosorsimo-kasvia, mistä ilmoitettu valtakunnalliseen haittakasvi-rekisteriin. Seuraamme tilannetta ja raportoimme siitä tässä sivustossa.
Mikä on isosorsimo?

Retkeile Valajärvellä

Tee retki Valajärvellä. Järvellä ja järven ympäristössä on useita kiinnostavia kohteita:

  • Puhinniemen luonnonsuojelualue ja kivikautinen asutuspaikka, jossa on museoviraston informaatiotaulut.
  • Kaloisten kyläyhdistyksen laavu. Laavulla voi pitää hyvin evästauon.
  • Kakarisaari (saarella ei ole virallista nimeä kartassa), joka toimii talven hiihtäjille mukavana nuotiopaikkana ja kesällä kiinnostavana retkikohteena.
  • Ollanoja, joka laskee järven pohjoispäästä Kaartjoen kautta Haapajärveen. Ojan ylitse menee kaunis pieni silta ja sillan itäpuolella on valtava siirtolohkare, jonka päällä kasvaa iso mänty.
  • Jyrkinkalliosta parisataa metriä länteen on järvessä viitisenkymmentä metriä rannasta suuri kivilohkare. Kiven nimi on Möyhä.
  • Etsi geokätköjä! Valajärven ympäristöön on piilotettu kymmeniä geokätköjä. Tutustu tähän mielenkiintoiseen harrastukseen ja samalla lähiympäristösi nähtävyyksiin. Katso www.geocache.fi

Veden lämpötila

Veden lämpö 5 pv

Kuuntele Valajärven valssi

 

© 2007-2016 Valajärven suojeluyhdistys